O Nas

Tomasz Domogała - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji TDJ

Tomasz Domogała
Przewodniczący Rady Fundacji

                                                                                                                  

Fundacja TDJ została powołana z inicjatywy rodziny Domogała, właścicieli firmy inwestycyjnej TDJ, zatrudniającej w swoich firmach ponad 5 tysięcy pracowników, działającej w wielu branżach w Polsce i na świecie, będącego właścicielem m.in. firm FAMUR SA, PGO SA, ZAMET Industry SA i TDJ Estate. Ideą Fundacji jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez inwestowanie w ich proces edukacji, tak aby dawać szansę na możliwie najlepsze wykształcenie przyszłych pokoleń.

Misja TDJ

Tworzymy wokół TDJ społeczność ludzi z pasją i wspólnymi wartościami, by razem odnosić sukcesy poprzez realizację projektów, z których możemy być dumni.

Cele Fundacji TDJ

  1. Promować aktywną postawę młodzieży – poprzez organizację warsztatów, wyjazdów i kursów, zachęcających młodzież do rozwoju osobistego i zawodowego oraz poznawania innych osób i kultur.
  2. Wspierać społeczeństwo w edukacji i rozwoju – poprzez inwestowanie w wykształcenie przyszłych pokoleń.
  3. Wyrównywać szanse – tak aby każdy ambitny, pracowity i wartościowy człowiek miał otwartą drogę na przyszłość, oraz by sukces zależał wyłącznie od jego wysiłku.
  4. Szlifować diamenty – czyli odkrywać młodych, zdolnych ludzi i dawać im szanse na rozwój, ponadprzeciętne wykształcenie.
  5. Wspierać placówki edukacyjne – oparte na wartościach chrześcijańskich, które jednocześnie prezentują najwyższy poziom dydaktyczny i najlepszy program wychowawczy.

Kogo wspiera Fundacja:

 

  • Pracowników TDJ i ich rodziny, tak aby każdy osoba pracująca w TDJ miała większe możliwości rozwoju swoich dzieci
  • Lokalne społeczności, tak aby dbać o pracowników oraz ich rodziny w miejscach zamieszkania oraz umożliwiać dostęp do coraz lepszych placówek edukacyjnych ich dzieciom