O Nas

Tomasz Domogała - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji TDJ

Tomasz Domogała
Przewodniczący Rady Fundacji

                                                                                                                  

Fundacja TDJ działa od 2012 roku z inicjatywy Tomasza Domogały, będącego właścicielem firmy rodzinnej TDJ S.A. Wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, Fundacja dąży do zwiększenia możliwości dzieci i młodzieży w tym zakresie poprzez realizację projektów i inicjatyw opartych na czterech filarach: wartościach, kompetencjach, pasjach i rodzinie. Jej dotychczasowe programy edukacyjne i rozwojowe, liczne warsztaty, wyjazdy i stypendia były dedykowane pracownikom spółek portfelowych TDJ oraz ich dzieciom.

Misja TDJ

Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Cele Fundacji TDJ

  1. Odkrywać i rozwijać pasje i kompetencje dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i realizację projektów.
  2. Wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez działania fundacji.
  3. Bycie ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju.