Ludzie Fundacji

 

RADA FUNDACJI

 

domagala

Tomasz Domogała

Przewodniczący Rady Fundacji

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej FAMUR S.A., której przewodnictwo objął w roku 2010. W 2010 roku Tomasz Domogała objął również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej funduszu TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego. Fundusz jest obecnie właścicielem m.in. trzech dużych giełdowych grup kapitałowych: Famuru, Polskiej Grupy Odlewniczej oraz Zamet Industry. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem Fundacji TDJ.

LinkedIn LinkedIn

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI

 

TOMASZ DOMOGAŁA

CZESŁAW KAROL KISIEL

ZARZĄD

 

Oliwia Kwiatkowska

CEO

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finansów Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences bfi Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska w przeszłości współpracowała z Fundacją TDJ na stanowisku Koordynatora ds. projektów edukacyjnych. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną oraz rozwój Fundacji TDJ.

 

oliwia.kwiatkowska@tdj.pl

 

LinkedIn LinkedIn

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Janusz Gorol

Janusz Gorol
Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju

janusz.gorol@tdj.pl

LinkedIn LinkedIn
Bartłomiej Marszałek
Kierownik Projektów

bartlomiej.marszalek@tdj.pl

LinkedIn LinkedIn

 

 

Justyna Główka
Koordynator Projektów Edukacyjnych

justyna.glowka@tdj.pl

LinkedIn LinkedIn

Justyna Stainska
Specjalista ds. komunikacji

justyna.stainska@tdj.pl

LinkedIn LinkedIn