Jan Binkowski

Moim marzeniem jest mieć własny akordeon do tej pory wypożyczałem go ze Szkoły Muzycznej. Po zakończeniu szkoły nie mam już takiej możliwości.

Binkowski Jan, Stypendium edukacyjne 2015