Dominika Binkowska

Nowe narzędzia były dla mnie niezwykłą pomocą przy wykonywaniu projektu inżynierskiego. Wiem, że wykorzystam je również w późniejszym czasie – przy pracy magisterskiej oraz mam nadzieję, że posłużą mi one jako pomoc w indywidualnych projektach konkursowych.

Dominika Binkowska, Stypendium edukacyjne 2015