cześć, fajnie, że jesteś

JESTEŚMY ZESPOŁEM, KTÓRY TWORZY PRZESTRZEŃ
DO TEGO, BY INNI MOGLI SIĘ ROZWIJAĆ.

działamy na rzecz świadomej edukacji

Wspieramy dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji
i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym.

buduj swoje kompetencje z nami

WIERZYMY, ŻE WŁASNY ROZWÓJ JEST FUNDAMENTEM, BY POMAGAĆ INNYM.

Zadbaj o swoją indywidualną ścieżkę rozwoju.

więcej
TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO ROZMOWY O TYM, CO WAŻNE.

Poznaj tutoring. Pomóż innym znaleźć własną ścieżkę rozwoju.

więcej
W EDUKACJI STAWIAMY W CENTRUM CZŁOWIEKA.

Wspieramy kadry pedagogiczne i zarządzających placówkami edukacyjnymi w rozwoju ich kompetencji.

więcej

zainwestuj w edukację

projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie pt. “Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i realizacja misji Fundacji – wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.
Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018–2030 PROO