HEJ, MAM PYTANIE!

Czy można zacząć tekst od bardziej banalnego zdania niż „Żyjemy w ciągłym pędzie”? Jesteśmy pewni, że to zdanie mogłoby trafić na listę „10 najbardziej oczywistych i powszechnych twierdzeń współczesności”. System, w którym funkcjonujemy, działa w rytmie słów „lepiej, wyżej, dalej, więcej, szybciej”.
W efekcie – pomiędzy pracą, szkołą, obowiązkami domowymi, zajęciami popołudniowymi, a zobowiązaniami wobec innych – znajdujemy coraz mniej przestrzeni na realny kontakt międzyludzki i coraz mniej czasu na prawdziwą rozmowę.

Dzięki temu zestawowi:

 • przyjrzysz się temu, co dla Ciebie ważne
 • nauczysz się rozpoznawać towarzyszące Ci schematy
 • sprawdzisz, czego jeszcze o sobie nie wiesz
 • bliżej i głębiej poznasz innych
 • będziesz świadomiej przyglądać się własnym myślom oraz działaniom

Zestaw 190 kart tematycznych zawierających pytania, refleksje, eksperymenty wyobraźni i wiele innych, które wzmacniają relacje, więzi rówieśnicze i rodzinne. Prowokują do rozmów o rzeczach ważnych i pozwalają poznać samego siebie.

Dla kogo?

 • Osoby chcące dowiedzieć się więcej o sobie
 • Osoby chcące pogłębiać relacje z bliskimi osobami
 • Nauczyciele pracujący z młodzieżą
 • Osoby chcące lepiej poznać innych
 • Młodzi dorośli – pokolenie Y i Z
 • Managerowie i zespoły pracujące z ludźmi

ZAINWESTUJ W EDUKACJĘ

Przekazując darowiznę na ten projekt wskazana przez Ciebie organizacja / instytucja otrzyma zestaw wraz z 20 min instruktażem online.

 

1 gra – darowizna w kwocie 350 zł pozwala
nam na przekazanie gry dla 1 wskazanej
organizacji z wysyłką

+ wartość dodana od fundacji w postaci spotkania z instruktażem

2 gry – darowizna w kwocie 500 zł pozwala
nam na przekazanie gry dla 2 wskazanych
organizacji z wysyłką

+ wartość dodana od fundacji w postaci spotkania z instruktażem

3 gry – darowizna w kwocie 660 zł pozwala
nam na przekazanie gry dla 3 wskazanych
organizacji z wysyłką

+ wartość dodana od fundacji w postaci spotkania z instruktażem

Cel gry

Dawniej (choć nie było to tak znowu bardzo dawno), gdy jeszcze świat toczył się wolniej, ludzie mieli więcej okazji do bycia ze sobą. Wiele czynności wykonywali wspólnie, żyli w wielopokoleniowych i wieloosobowych rodzinach, mieszkali w jednym domu lub bliskim sąsiedztwie. Gdy człowiek mierzył się z życiowym wyzwaniem, miał okazję rozmawiać o nim z wieloma osobami.

Jak pracować z pytaniami?

Aby pytania prowadziły do otwartej i prawdziwej rozmowy, warto podążać
za poniższymi zasadami.

JAK KORZYSTAĆ Z KART? SPOSOBÓW JEST WIELE. OTO KILKA PRZYKŁADÓW.

Zasiadamy do kart jak do gry karcianej lub planszowej – całą rodziną lub w dowolnym rodzinnym czy rodzinno-koleżeńskim składzie. Zabawa może trwać, dopóki nie skończą się karty w talii, lecz można ją też zakończyć wcześniej, w dowolnym wspólnie uzgodnionym momencie. Możliwe są następujące przykładowe warianty.

Tasujemy wszystkie karty. Każda osoba kolejno losuje pytanie, na które odpowiadają wszyscy gracze i graczki – łącznie z osobą losującą.

Zabawa przebiega jak opisano powyżej, z tym że każda osoba dobiera z talii pytanie, na które odpowiada tylko i wyłącznie ona.

Karty kładziemy na stole w podziale na poszczególne kategorie. Każda osoba kolejno dobiera dla siebie, jednak może zdecydować, z którego stosu kartę pociągnie.

Rozdajemy każdej osobie po pięć kart. Następnie pierwsza osoba wybiera ze swojego wachlarza kartę z pytaniem dla osoby po lewej stronie. Gdy padnie odpowiedź, osoba zadająca odkłada wykorzystaną kartę na bok i dobiera kolejną kartę z talii, tak by wciąż mieć w ręku pięć kart. Jeśli osób grających jest więcej niż dwie, po trzech rundach można wprowadzić zmianę kierunku gry, tak by pytania trafiały do osób po prawej stronie. Jeśli graczy i graczek jest więcej, po następnych trzech rundach można zamienić się miejscami. Intencją jest to, by można było zadawać pytania wciąż innym osobom.

Używamy kart jako swoistej „maszyny losującej” tematy do rozmów przy stole. Przed jedzeniem losujemy jedną kartę z pytaniem, jednak odczytujemy ją wspólnie, dopiero gdy zaczniemy wspólny posiłek. Pytanie służy nam jako pierwsza inspiracja do rozmowy, którą kontynuujemy potem swobodnie, póki konwersacja się nie wyczerpie. Pozwólmy rozmowie płynąć przez różne wątki, które będą się pojawiać naturalnie dzięki naszym skojarzeniom. Sięgajmy po nową kartę dopiero wtedy, gdy nasycimy się tym, co przyniosła karta poprzednia.

W chwili, w której czujemy taką potrzebę, wybieramy konkretną kartę z pytaniem, które chcemy zadać bliskiej osobie. Ta forma wymaga gotowości, że druga osoba wybierze też pytanie dla nas!

Czasami pytania i odpowiedzi może być łatwiej wymieniać pisemnie. Może to wyglądać na przykład tak: robimy smartfonem zdjęcie karty i wysyłamy ją drugiej osobie poprzez dowolny komunikator (np. MMS-em czy na WhatsAppie), a następnie czekamy na wiadomość zwrotną.

W ustalone dni tygodnia znajdujemy jako rodzina nieco czasu, by wybrać jedno lub dwa pytania z talii, na które każda osoba będzie miała okazję odpowiedzieć. Kto wie, może ta rozmowa poprowadzi nas gdzieś dalej?

Włączamy pracę z kartami do naszej codzienności. Do tego celu najbardziej nada się pula „Pytań na koniec każdego dnia”, którym nie szkodzi częste powtarzanie. Przed pójściem spać losujemy jedno lub więcej pytań, na które każda osoba odpowiada. Możemy to też robić w mniejszych składach.

Historia

Pracując nad programami dla dzieci i młodzieży, pracowaliśmy równolegle nad pytaniem: „Jak upowszechnić naszą wiedzę i jak skalować wartość, którą udało nam się wypracować w programach edukacyjno-rozwojowych?”. Podczas pracy nad corocznym magazynem EduReview pojawił się pomysł, by dołączyć do magazynu grę dla rodzin. To była iskra, która rozpaliła w nas wszystkich marzenia
o narzędziu wzmacniającym budowanie relacji – tak powstała pierwsza gra: „Powrót do przerwanej rozmowy”. Testując ją w różnych sytuacjach: rodzinnych, przyjacielskich, programowych, festiwalowych, szkolnych i projektowych poczuliśmy, że potrzebuje ona rozbudowy i modyfikacji, by mogła lepiej służyć innym. Tak powstała kolejna, ulepszona wersja naszej gry, którą tu widzicie: „Hej, mam pytanie”. Mamy nadzieję, że pytania zawarte na kartach pomogą odkryć Wam
coś ważnego na swój temat, jak i waszych rozmówców.

Szczególne podziękowania kierujemy do Angeliki Gawlik-Gajda, która była inicjatorką tego projektu i koordynatorką pierwszej wersji, Magdzie Hetnał dbającej o wszystkie rodziny i najmłodszych nie tylko na wakacjach, ale również w naszej grze, Agacie Otrębskiej za wygenerowanie gigantycznej ilości pytań mocnych, pełnych mocy oraz tych o celowość. Podziękowania również kierujemy do agencji MUFU, dzięki której nasza gra wygląda pięknie i jest wysokiej jakości. Całość została zrealizowana, testowana i koordynowana przez zespół projektów edukacyjno-rozwojowych TDJ Foundation.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018–2030 PROO